สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอต จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายซีแอต จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


    วัดพระธรรมกายซีแอต ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญครบรอบ 102 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 


     ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เปิดกรวยสักการะพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  พระผู้ปราบมาร และผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  พร้อมทั้งประกอบพิธีถวายดอกไม้ โดยมีกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ สายสมร และกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จันทร์พิมพ์ สายสมร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีถวายพวงมาลัยหอมเพื่อบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย โดยมีกัลยาณมิตรทองใส พารา และกัลยาณมิตรธาดา สมพร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านครอบครัวลีพัฒนะพันธ์ เป็นประธานในพิธีจุดประทีปบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย จากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันจุดประทีปสัมมาอะระหังบริเวณหน้าโบสถ์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 


   นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยมีกัลยาณมิตรวนิดา จิรวรางกูร และกัลยาณมิตรถนอมศรี เดวิส เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีปิดทองรูปเหมือน พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และรับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี