สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย 

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 


      คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้พร้อมใจกันร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ 3 ประจำปี พุทธศักราช 2562 เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 


          สำหรับพิธีทอดผ้าป่าบำรุง ครั้งที่ 3 ประจำปี พุทธศักราช 2562 เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10  ซึ่งเป็นวันที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร  ท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาสัจธรรมของชีวิต หรือธรรมะที่แท้จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ คือวิชาธรรมกาย ที่ผ่านมากว่า 2 พันปี และวันนี้เหล่าคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านจึงได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดในครั้งนี้ ซึ่งคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การจดจำและสร้างประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง


           จากนั้นได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ส่วนประธานผ้าป่า นำโดยกัลยาณมิตรไพศาล ทวีชัยถาวร ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลี  ,กัลยาณมิตรเสาวนี หิรัณยศิริ    นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทย ด้านกัลยาณมิตร ด๊อกเตอร์กฤษฎา จ่างใจมนต์ และกัลยาณมิตรทัศนีย์ จ่างใจมนต์ ได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้แปรแถวพิจารณาผ้าป่า ในการนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปลาบปลื้มปีติในบุญกันทุกท่าน