สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดนิทรรศการฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ

วัดพระธรรมกายจัดนิทรรศการฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ


    วัดพระธรรมกายเปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏเป็นปฐมเริ่ม ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล 

 

     สำหรับนิทรรศการฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏได้เปิดให้พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พื้นที่อบรมหนึ่ง เข้าเยี่ยมชมเป็นปฐมเริ่ม เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา  กล่าวได้ว่า เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการแห่งปีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและสมกับการรอคอย โดยนิทรรศการชุดนี้จัดให้มีการแสดงประกอบแสง สี เสียง สุดอลังการ และแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ห้อง ในส่วนของห้องแรกจัดแสดงนิทรรศการนรก เป็นการจำลองบรรยากาศในยมโลก ซึ่งเป็นนรกขุมย่อยอยู่รอบนอกอุสสทนรก นอกจากจะเป็นสถานที่ทัณฑ์ทรมานสัตว์นรกแล้ว ยังมีความพิเศษกว่าอุสสทนรกและมหานรก คือ หากหมู่ญาติทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับ  ในวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ  นายนิรยบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในยมโลกจะหยุดการลงทัณฑ์ทรมานชั่วขณะหนึ่ง และบุญที่หมู่ญาติได้อุทิศส่วนกุศลมาให้จะถึงแก่สัตว์นรกในทันที ทำให้ระยะเวลาที่ต้องได้รับทัณฑ์ทรมานสั้นลง หรืออาจพ้นกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์ หรือไปเกิดในภพภูมิอื่น การแสดงที่ตื่นตาตื่นใจเข้าถึงบทบาทของนักแสดง ทำให้เพิ่มอรรถรสในการรับชม ประกอบกับฉาก แสง สี เสียง ที่เรียกได้ว่า เมื่อรับชมแล้วเห็นถึงความทุกข์ทรมานของสัตว์นรก และไม่อยากสร้างบาปอกุศลอีกต่อไป 


        ส่วนห้องที่ 2 เป็นนิทรรศการที่จำลองสังคมโลกมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ชีวิตที่ต่างต้องเวียนว่าย ตายเกิด ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เกิดมาแล้วมีชีวิตที่ลำบากยากจน ต้องเผชิญกับปัญหาครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม รายล้อมไปด้วยอบายมุข พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องราวการทำหน้าที่ชวนบวชของผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรที่ออกทำหน้าที่ชักชวนชายแมนๆ มาบวชในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา 


         และห้องที่ 3 เป็นนิทรรศการที่จำลองเรื่องราวของเทพบุตรท่านหนึ่งที่ได้เกิดมาบนสวรรค์ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่สั่งสมไว้เมื่อตอนเป็นมนุษย์ รายล้อมไปด้วยบริวาร และทิพยสมบัติอันน่ารื่นรมย์ แต่สุดท้ายเมื่อหมดบุญจำเป็นต้องไปจุติในภพภูมิอื่นตามกำลังแห่งบุญและบาป 


        โดยนิทรรศการฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏเริ่มเปิดการแสดงเมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา และจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ  โดยวันเสาร์ จัดให้มีการแสดง เวลา 9:00 / 9:30 / 13:00 / 13:30 และ 14:00 น. ส่วนวันอาทิตย์ จัดให้มีการแสดง เวลา 11:45 และ 16:00 น.