สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 


    คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล 5 ปทุมธานี  มูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ได้จัดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


     เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมาณ มณฑลพิธีฯ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 100 กว่ารูป เพื่อรวมธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักในขณะนี้ในภาคอีสาน โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระธรรมรัตนาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี  เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, ด๊อกเตอร์พินิจ   บุญเลิศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และนางสาวสุดาลักษณ์   ชินวิรารัฒน์   ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์  ประธานคณะกรรมการจัดงาน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตักบาตรครั้งนี้ ว่า เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเข้าพรรษา เพื่อรวบรวมธารน้ำใจ ส่งกำลังใจ นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสานที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักในขณะนี้ และเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยะประเพณีการตักบาตรให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ทั้งนี้ภายในงานผู้แทนพุทธศาสนิกชนก็ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน , พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 100 กว่ารูป  และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลาบปลื้มปีติ 


     นอกจากนี้ภายในงานยังได้ทำพิธีมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้แทนชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์  และผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำเป็นถุงยังชีพ นำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมใน 11 จังหวัดต่อไป


 สำหรับกิจกรรมงานบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนในจังหวัดปทุมธานี อาทิ จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ชมรมรักษ์บวรรักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต  สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี ชมรมรังสิตรวมใจ  ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ  ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิธรรมกาย โดยอาหารทุกชิ้นในวันนี้ที่ได้จากการตักบาตร เป็นความห่วงใยจากทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันส่งกำลังใจ ความห่วงใยไปยังเพื่อนพี่น้องในชาติที่ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านกิจกรรมตักบาตรในครั้งนี้