สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วมภาคอีสาน


     วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายร่วมกับวัดป่าอุบลแก้ว มอบถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตภาคอีสาน


     พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา  วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มอีก 2,000 ชุด จังหวัดยโสธร 500 ชุด ,จังหวัดนครพนม 100 ชุด โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกจากวัดป่าอุบลแก้วและคณะสงฆ์วัดหนองกินเพล รวมความช่วยเหลือเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพแล้วกว่า 5,000 ชุด น้ำหนักกว่า 15 ตัน


      จากสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย  ได้มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วใน 11 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานีอุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 10,000 กว่าชุด คิดเป็นน้ำหนักกว่า 30 ตัน