สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


       สำหรับพิธีกรรมภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาจำรัส ภัสสรญาโณ  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้า เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่กัลยาณมิตรนิภารัตน์ ศรีชนะ จะได้ประธานถวายเครื่องสักการะ เพื่อบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรชฎารัตน์ คาโต้-กัลยาณมิตรจันทร์เพ็ญ นิชิโอกะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


    สำหรับวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นวันที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมารได้พากเพียรปฏิบัติโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เลือนหายไปเป็นเวลาเกือบ 2,000 ปี หลังพุทธปรินิพพานกลับคืนมาใหม่ เมื่อค้นพบวิชชาธรรมกายแล้ว ท่านก็ทุ่มเททำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสอนหลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายแก่มหาชนจนตลอดชีวิต โดยมีหลักสูตรสำเร็จในการปฏิบัติธรรม คือ “หยุดเป็นตัวสำเร็จ”ด้วยเหตุนี้เหล่าศิษยานุศิษย์ทั่วโลก จึงกำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เป็น “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”