สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ เปิดอุโบสถให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าชม

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ เปิดอุโบสถให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าชม


    วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ เปิดอุโบสถให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าชมภายใน เนื่องในวันโบราณสถานของประเทศเนเธอร์แลนด์ 


    ในภาคเช้าทางวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้ประกอบพิธีไหว้ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และ พิธีบุพเปตพลี ซึ่งชาวท้องถิ่นที่เข้ามาเยี่ยมชมอุโบสถได้เข้าร่วมพิธีบางส่วน และอยู่ชมพิธีกรรมที่เกิดขึ้น  โดยส่วนใหญ่เป็นชาวท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากวัดมาก หลายครอบครัวยังให้ความสำคัญในการพาบุตรหลานมาเยี่ยมชมโบราณสถานที่มีความสำคัญเกี่ยวกับศาสนา และส่วนใหญ่เป็นชาวท้องถิ่นผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาคริสและเคยมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่โบสถ์นี้ แต่โบสถ์นี้ถูกปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีคนมาประกอบพิธีทางศาสนาเหมือนก่อน และประสบปัญหาค่าใช้จ่าย หลังจากวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์เข้ามาบูรณะ ดูแล และปรับปรุงเป็นอุโบสถของชาวพุทธ ทำให้ชาวท้องถิ่นให้ความสนใจอย่างมาก และ ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นอย่างไรในปัจจุบัน


       ในการนี้พระอาจารย์ซันเดอร์ เขมธัมโม ได้ให้ความเมตตาดูแลต้อนรับชาวท้องถิ่น พร้อมทั้งพูดคุย ตอบคำถามเกี่ยวกับพุทธประวัติ ประวัติความเป็นมาของวัด ประวัติความเป็นมาของมหาปูชนียาจารย์  และ จัดคอร์สปฏิบัติธรรมสั้นๆ นอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้นำชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิด้วย 


     ซึ่งชาวท้องถิ่นต่างประทับใจที่วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ดูแลปรับปรุงโบสถ์ได้ดีมาก พร้อมกับชื่นชมว่า การตกแต่ง ความเป็นระเบียบ ความสะอาดเรียบร้อย สีสันที่ตกตกในการใช้ทำพิธีกรรมทำให้อุโบสถดูสดใส สง่างามมากยิ่งขึ้น และ ขอบคุณคณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรที่ยังรักษาโบสถ์นี้ไว้ในรูปแบบเดิมได้ดีมาก