สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.คลองทรงกระเทียม จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รร.คลองทรงกระเทียม จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


    คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองทรงกระเทียม กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 493 จบ


   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคลองทรงกระเทียม กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 493 จบ ซึ่งทางทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์

   ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ให้การสนับสนุนให้นักเรียนสวดมนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆได้พัฒนาสติ ปัญญา และจิตใจไปพร้อมกัน และให้เป็นเด็กเก่งและดี มีภูมิต้านทานทางสังคมที่ดี ซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้แก่เยาวชนของชาติ