สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จัดปฏิบัติธรรมวันพระ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จัดปฏิบัติธรรมวันพระ


    ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง ได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เนื่องในวันพระ แรม 15 ค่ำเดือน 10  ซึ่งมีชาวไทยและชาวเมียนมา มาร่วมสวดมนต์กว่า 200 ท่าน

    

     ภายในงานพระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีระกุโล ประธานสงฆ์ฝ่ายไทย ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ระลึกนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาเมียนมา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ สบาย ตามหลักวิชชา ในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้พูดคุยกับสาธุชนชาวเมียนมาเป็นภาษาเมียนมา ซึ่งสร้างความประทับใจแก่สาธุชนชาวเมียนมาว่าพระอาจารย์สามารถพูดสื่อสารภาษาเมียนมาได้ จากนั้นเซียดอ ตุมาณะ ประธานสงฆ์ฝ่ายเมียนมา ได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อ การนั่งสมาธิเป็นหนทางสู่นิพพาน พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา 


    สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคีในในหมู่ชาวพุทธ รักษาวัฒนธรรมอันดีงามในวันพระ นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวพุทธทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไป