สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รร.บ้านท่าข้าม จัดอบรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม

รร.บ้านท่าข้าม จัดอบรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม


      พระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี และ ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส ได้จัดอบรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดปัตตานี


   โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม หนึ่งในโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้นิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี และ พระอาจารย์จากศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส มาให้ความรู้กับนักเรียน ที่เข้าโครงการ จำนวน 80 คน


      โดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เรื่องต่างๆ เช่น นรก สวรรค์, ความกตัญญูกตเวที, ยาเสพติด รวมถึงได้ให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าอบรมมีความสุขกับการเข้าค่ายอบรมในครั้งนี้


       และภายหลังจบโครงการนักเรียนทุกคนได้รับความสุขและความรู้ควบคู่กับการปลูกฝังศีลธรรมเมล็ดพันธุ์ดี ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้า พร้อมทั้งตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป