สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานพรรัตนะแพร่ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานพรรัตนะแพร่ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี


       ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานพรรัตนะแพร่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง


           สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าได้รับความเมตตาพระอาจารย์ชาญจิต  ญาณยุตฺโต    ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาด พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก่อนที่กัลยาณมิตรพลเอกสมพงศ์ มุกดาสกุล จะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ , กัลยาณมิตรอุไร แก่นเพชร และกัลยาณมิตรสำราญ  สุขมา นำกล่าวคำถวายคิลานเภสัช ,กัลยาณมิตรแม่เงิน และกัลยาณมิตรพิมลพรรณ ยานะผูก นำกล่าวคำถวายอาคารที่พัก ส่วนกัลยาณมิตรวราภรณ์  และกัลยาณมิตรมนรัตน์  วิวิทธนากร นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 


        ภาคบ่ายได้รับความเมตตาจากพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์  มาเป็นประธานสงฆ์ โดยภายในงานคณะประธานกฐิน นำโดยกัลยาณมิตรพลเอกสมพงศ์  ,กัลยาณมิตรกาญจนา  มุกดาสกุล และ กัลยาณมิตรมนรัตน์  กัลยาณมิตรวราภรณ์ วิวิทธนากร พร้อมครอบครัว ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐิน เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่คณะประธานกฐินจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปีติของคณะศรัทธาสาธุชนจากทั่วสารทิศ ทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์  นครสวรรค์ ที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมบุญทอดกฐินในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปีติ