สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดกฐินธรรมชัย


         สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  พร้อมทั้งได้รับชมประมวลภาพทบทวนบุญ ,สหวาระวันเกิด   และฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยกัลยาณมิตรปัญญาวีร์ กัลยาณมิตรเจเรมี่ กัลยาณมิตรยาสมิน กัลยาณมิตรเจมส์ คาร์น เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา  พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิต  และถวายปัจจัยร่วมบุญทุกๆบุญแด่พระอาจารย์ ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน


           ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญผ้าไตรกฐินธรรมชัย เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรบริวารกฐิน ซึ่งประธานคือ  พระบุญชัย ปุญญโก ,กัลยาณมิตรวิเชียร กัลยาณมิตรลัดดา บุญยผล ครอบครัวศรีวณิชชากร ครอบครัวทองคำใส ครอบครัวเรืองนภาพร และครอบตันติบวรเกียรติ  พร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม