สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา 1,136 รูป ณ โลตัสแลนด์ จ.สุพรรณบุรี

พิธีต้อนรับพระธรรมยาตรา 1,136 รูป ณ โลตัสแลนด์ จ.สุพรรณบุรี


      พุทธศาสนิกชน ได้ให้การต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา 1,136 รูป บนเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ณ อนุสรณ์สถานลำดับที่ 1  สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี


     เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ คณะพระธรรมยาตราได้ธรรมยาตราไปยังอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) โลตัสแลนด์ บนแผ่นดินรูปดอกบัว สถานที่เกิดรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ตั้งอยู่ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ เดินทางมาต้อนรับพระธรรมยาตรากันอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางเสียงสาธุการดังไม่ขาดสาย  ซึ่งเป็นภาพทัสนานุตริยะ เมื่อพระธรรมยาตราก้าวสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ท่ามกลางการต้อนรับของพุทธศาสนิกชน ที่เฝ้ารอคอยด้วยความปลาบปลื้มปีติยินดี ทุกคนที่มาในวันนี้มีความตั้งใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือปรารถนามาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกจากระยะเวลา 30 วัน ที่พุทธบุตรธรรมยาตราจำนวน 1,136 รูป ได้จาริกมาอนุสรณ์สถานแห่งแรก จากทั้งหมด 7 แห่ง โดยทุกรูปตั้งใจใช้วันเวลาต่อจากนี้ปฏิบัติธรรมและใช้ธรรมยาตราเป็นบทฝึก ด้วยการออกไปบำเพ็ญกิจกรรมตามวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร เพื่อร่วมกับพุทธบริษัทสี่ในพื้นที่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และรวมใจชาวพุทธให้มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นหัวใจเดียวกันของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา


    และทุกภาพในวันนี้ศิษยานุศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ด้วยความพร้อมเพรียง ณ แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นแห่งเดียวในโลก ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมาร ท่านเลือกมาเกิด ซึ่งเดือนนี้ ถือเป็นเดือนพิเศษเป็นบุญใหญ่ของศิษยานุศิษย์ทั่วโลก จะได้ตามรอยเส้นทางพระผู้ปราบมาร เพื่อเชื่อมสายบุญกับท่าน