สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเทเหล้า เผาบุหรี่ ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

       

 

          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชมรมพุทธศาสน์นักศึกษาไทยร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมโอเรว่า จัดงานเทเหล้า เผาบุหรี่ขึ้น ณ ชมรมพุทธศาสน์นักศึกษาไทย ภาคเช้า สวดมนต์ อาราธนาศีล กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และตักบาตร ภาคบ่าย ชมสื่อเหยื่อน้ำเมา นั่งสมาธิ อธิษฐานจิต แล้วทำพิธีเทเหล้าเผาบุหรี่