สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์และติวสอบ World-PEC ประเทศญี่ปุ่น

 

      

 

           เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์และติวสอบ ตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ภาคเช้า ตักบาตร ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ปฏิบัติธรรม และถวายปัจจัยไทยธรรม ภาคบ่าย ติวสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก