สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดพิธีบุพเปตพลี 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดพิธีบุพเปตพลี 


   ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ได้จัดพิธีบุพเปตพลี  เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 


    เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และตรงกับวันวิสาขบูชา  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม และสวดพระพุทธมนตร์บทธรรมนิยาม ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมตกภัตตาหาร พร้อมทั้งถวายผ้าบังสุกุลแด่คณะสงฆ์


    สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นการแสดงความออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณ หมู่ญาติ บุคคลอันเป็นที่รัก รวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว โดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ และมหาปูชนียาจารย์ จะนำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ เพื่อให้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุขในสัมปรายภพ   อีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย