สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา


วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีหล่อเทียนพรรษา

      สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าว คือ  กัลยาณมิตรอาวุธ กาพทิพย์ และกัลยาณมิตรปราณี โควิน,ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรค ประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรอัครภัค ทราน และกัลยาณมิตรขวัญฤดี เกรย์สัน,พิธีกล่าวคำถวายกองบุญทอดผ้าป่าสร้างวัด ประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรวันชาติ สุริยะไชย และกัลยาณมิตรศุภโชติ สุริยะไชย จากนั้นเป็นพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยคณะสงฆ์ได้เป็นตัวแทนสาธุชนทุกท่านหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้

       ส่วนช่วงบ่ายพระมหากวีศักดิ์ กิตฺติรกฺโข ได้บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง “อธิษฐานธรรม 4 ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ”