สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สาธุชนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ฯ

สาธุชนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ฯ


631202_18.jpg

    สาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ด้วยการช่วยกันถูพื้น ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย


631202_17.jpg

    สาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ จนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ด้วยการช่วยกันรับบุญถูพื้น ณ บริเวณสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ทั้งนี้เพื่อให้สาธุชนได้ร่วมกันรักษาสมบัติพระศาสนาด้วยการทำความสะอาด โดยแต่ละสัปดาห์จะมีบุญพิเศษที่แตกต่างกัน เช่น ถูพื้น เช็ดเสาสภา เช็ดแผงยืด เช็ดคราบสติ๊กเกอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย และเพื่อให้สาธุชนได้เห็นคุณค่าของความเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัด ทั้งนี้เพื่อผู้ที่เข้ามาภายในวัดพระธรรมกาย จะได้รับความประทับใจจากบริเวณพื้นที่ทุกหนแห่งมีความสะอาด มีระบบระเบียบ สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากคุณยายอาจารย์ เนื่องจากท่านรักความสะอาด จึงวางระเบียบไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักดูแลสมบัติพระศาสนา ท่านจึงปลูกฝังให้ดูแลสมบัติพระศาสนาทุกอย่างให้มีสภาพดี คงทน สะอาด และใช้สอยอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด