สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ฝรั่งเศสทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ ๑ ปี

 

 

ฝรั่งเศสทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ ๑ ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ ลูกพระธัมฯ วัดพุทธบอร์คโด ประเทศ-ฝรั่งเศส ทั้งชาวลาว ชาวไทย และชาวฝรั่งเศส พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมพิธีบูชาข้าวพระใน เวลาธรรมกายŽ โดยการรับสัญญาณผ่านจานดาวธรรม พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย และศูนย์สาขาทั่วโลก ส่วนในภาคบ่าย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในวาระโอกาสครบรอบ ๑ ปี วัดพุทธบอร์คโด โดยมีกัลฯคุณพ่อบัวไข-กัลฯคุณแม่สุขศรี จันทผาสุข และครอบครัว พร้อมด้วยญาติมิตร เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างมหาทานบารมี เพื่อเป็นกองทุนสร้างวัด ทุกคนปีติเบิกบานในงานบุญเป็นอย่างยิ่ง