สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร


640111_10.jpg

        วัดพระธรรมกาย จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 9 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM


640111_11.jpg

            เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี พระธรรมทายาท 1,250 รูป ในโครงการธรรมยาตราปีที่ 9 ได้ประกอบกิจวัตรธรรมยาตรา จุดประทีปน้อมถวายเป็นพุทธบูชา บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในโครงการธรรมยาตราปีที่ 9 ออนไลน์ ผ่าน ZOOM โดยมีพระครูสมุห์ธานินทร์   ปุญฺญนนฺโท  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ซึ่งภายในงานพระธรรมทายาทได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อ เพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีจุดประทีป บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปโคมเอก ตามด้วยพระธรรมทายาทก็ได้พร้อมกันจุดประทีปโคมลานท่ามกลางความสว่างไสวทั่วบริเวณพื้นที่จัดงาน ซึ่งกิจวัตรของพระธรรมทายาทในวันนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงอนุสรณ์สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)พระผู้ปราบมาร ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว โลตัสแลนด์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และภายในงานพระธรรมทายาทได้รวมใจกันสวดบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี เพื่อตรึกระลึกนึกถึงท่าน


640111_08.jpg

         สำหรับกิจวัตรของพระธรรมทายาทในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการธรรมยาตราผ่าน ZOOM ในการร่วมอนุโมทนาบุญกับพระธรรมทายาททุกๆรูปในการทำกิจวัตรทุกๆกิจวัตรของพระธรรมทายาท ทั้งนี้พระครูสมุห์ธานินทร์   ปุญฺญนนฺโท ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวให้โอวาทถึงความสำคัญของสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ อนุสรณ์สถานโลตัสแลนด์ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
 

640111_09.jpg