สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพัฒนานิคม จัดพิธีทอดผ้าป่า

ธุดงคสถานพัฒนานิคม จัดพิธีทอดผ้าป่า


640114_07.jpg

ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 


640114_05.jpg

          ณ ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนธันวาคม  โดยประธานบุญพิธีทอดผ้าป่า คือกัลยาณมิตรบรรเจิดลักษณ์ และร้อยตำรวจตรีณรงค์ พวงแก้ว ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5 พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ จากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่า ซึ่งประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ซึ่งธุดงคสถานพัฒนานิคม ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเป็นประจำ โดยปัจจัยที่ได้จากการจัดงานบุญนั้น นอกจากจะเป็นปัจจัยที่ช่วยบำรุงศูนย์ ในเรื่องบุญภัตตาหาร-ปานะ ค่าไฟ ยานพาหนะ และ บุญซ่อมแซมรักษาอุปกรณ์-เครื่องใช้ภายในศาสนสถานที่ชำรุดแล้ว ยังรวมไปถึงบุญในการต่อเติมอาคารต่างๆเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วย 
 

640114_06.jpg