สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายโตเกียว รับบิณฑบาต ณ หมู่บ้านชาวญี่ปุ่น

วัดพระธรรมกายโตเกียว รับบิณฑบาต ณ หมู่บ้านชาวญี่ปุ่น


640331_40.jpg

     คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโตเกียว ได้เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญรับบิณฑบาตบริเวณหน้าหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นท้องถิ่น จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น


640331_41.jpg

     เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา กัลยาณมิตรด๊อกเตอร์ เทราโกะ อิจิม่า ชาวญี่ปุ่น ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 รูป นำโดยพระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญโญ  และคณะสงฆ์ ได้รับบิณฑบาต บริเวณหน้าหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นท้องถิ่น จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น


640331_42.jpg

     ในการนี้คณะสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสืบสานศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญโญ ได้นำนั่งสมาธิเป็นภาษาญี่ปุ่น 10 นาที จากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อนำธรรมะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน