สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3,290,000,000 จบเนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 5

พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3,290,000,000 จบเนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 5


640331_50.jpg

     วัดพระธรรมกาย  จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3,290,000,000 จบเนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ออนไลน์


640331_49.jpg

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้พร้อมใจกัน ทำกาย วาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เพื่อน้อมถวายความบริสุทธิ์นี้บูชาธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน 5   ออนไลน์  และเพื่อฉลองชัยชิตังเม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 3,290,000,000จบ   ซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ ท่านประธานสงฆ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้นำทุกท่านเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งขบวนเวียนประทักษิณในวันนี้ได้รักษามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข นั่นคือทุกคนต้องใส่แมสและอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 


640331_52.jpg

      ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้อ่านสาสน์ของใครคนหนึ่งใจความว่า ”วันนี้เป็นวันสำคัญซึ่งพวกเราทุกคนก็ได้ตั้งใจมาสวดธรรมจักรเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ และบูชาธรรมมหาปูชะนียาจารย์ เสียงสวดมนต์ที่เกิดจากความเสื่อมใสในพระรัตนตรัย             จะเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ที่แผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางไป ช่วยขจัดสิ่งที่เป็นมลทินในบรรยากาศ ขจัดทุกข์โศกโรคภัย สิ่งที่ไม่ดี ความขัดแย้ง และ การเบียดเบียนให้มลายหายสูญ  จนเกิดกระแสแห่งความเมตตาที่ทำให้สรรพสัตว์เกิดความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ในแต่ละวันเราใช้ เวลาสวดไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรเลย แต่อานิสงค์จากการสวดมนต์นั้นเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใจของผู้สวดเองก็จะผ่องใสมีจิตผูกพันธ์กับพระรัตนตรัย ซึ่งใจที่ผ่องใสมีจิตผูกพันธ์กับพระรัตนตรัยปกติเนื่องนิจนี้เอง ใกล้เวลาหลับตาลาโลกสุคติก็จะเป็นที่ไป  

 

640331_51.jpg

      เมื่ออ่านสาน์สจบเสียงระฆังทองระฆังธรรมดังขึ้น จำนวน90ครั้ง  และก่อนที่เข้าสู่เป้าหมายการสวดต่อไป ใครคนหนึ่งได้ให้ลูกทุกท่านร่วมใจกันสวดส่งท้ายยอดเก่าอีกหนึ่งจบซึ่งท่านอยากจะให้เป็นการสวดที่ถูกหลักวิชชามากที่สุด ไพเราะและสวดอย่างมีความสุขมากที่สุดด้วย สำหรับเป้าหมายต่อไปของการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ 3,327,777,777  จบ เนื่องในวันครองโลก  ซึ่งตรงกับวันฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2564 ที่จะถึงนี้