สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติ โทชิหงิ จัดพิธีทอดป่าต้านภัยโควิด 19

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติ โทชิหงิ จัดพิธีทอดป่าต้านภัยโควิด 19


640421_02.jpg

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติ โทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดป่าสามัคคีต้านภัยโควิด 19


640421_01.jpg

     โดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมทั้งปรกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีต้านภัยโควิด โดยท่านประธานผ้าป่าได้นำขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี พร้อมกันนี้ก็ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าป่า และกล่าวคำอธิษฐานจิต 


640421_03.jpg

    ในการนี้คณะเจ้าภาพทุกท่านก็ได้น้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวดให้เกิดพลังใจที่จะผ่านพ้นปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้