สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


640421_04.jpg

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์  และ พิธีถวายคิลานเภสัช

        โดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส รองรับงานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้น จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุพิชญา  ปั้นประเสริฐ และครอบครัว เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่คณะประธานจะได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  


640421_05.jpg

        ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ พร้อมทั้งนำประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตร NANTHALY  SINBOUALAY   เป็นประธาน ส่วนกัลยาณมิตรแพง  อินทรักษา เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน และรับฟังธรรมจากพระครูใบฏีกาณรงค์ คุเณสโก  เรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เอาตัวรอด นั้นคือการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน อันเป็นที่พึ่งที่แน่นอนและปลอดภัยที่สุด