สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา สายไหม จัดพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา สายไหม จัดพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้า


640421_08.jpg

 ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา สายไหม กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าของศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม


640421_06.jpg

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธารา สายไหม กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้าของศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์  ส่วนประธานฝ่ายฆราวาส ได้แก่กัลยาณมิตรสุพจน์ แย้มศิริ กัลยาณมิตรสมสกุล สมคิด โดยภายในงานทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ หยุดนิ่ง เพื่อที่จะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าระบบไฟฟ้า พร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่า พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 


640421_07.jpg

       สำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก อบรมพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งจัดอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดี เป็นอนาคตของชาติ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของคณะกัลยาณมิตรในเขตสายไหมและใกล้เคียง ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา