สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี ผ่าน  zoom 

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี ผ่าน  zoom 


640421_15.jpg

       วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วออนไลน์ ผ่านระบบ zoom 


640421_14.jpg

       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ทางวัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วออนไลน์ ผ่านระบบ zoom โดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธัมมจัก กัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายมะตะกะภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจีรณา ฮาเซะกาวา เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย ส่วน ผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม คือ กัลยาณมิตรศิริวรรณ ฮาราซาวา จากนั้นคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 


640421_12.jpg

      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว  โดยคณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยามสูตร ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล และถวายปัจจัยไทยธรรม และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนา และ ให้พรเป็นภาษาบาลี สำหรับสาธุชนวัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ยังให้ความสำคัญและหมั่นสั่งสมบุญในทุกกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 19 ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
 

640421_13.jpg