สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


640421_25.jpg

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช


640421_24.jpg

        ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม ตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิขอหลวงพ่อ เพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่พระอาจารย์วินิจ วรทชโย  จะได้แสดงธรรม เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรยุพิน กัลยาณมิตรดิเรก ธรรมปรีชา, กัลยาณมิตรดารา กัลยาณมิตรประกฤต ศุภพิโรจน์ นำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ 


640421_23.jpg

      ส่วนภาคบ่ายก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรกฤต กัลยาณมิตรวาสินี อายุสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมถวายคิลานเภสัชแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ ก็ได้แสดงธรรมอังทรงคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันทำความดีสากลและอธิษฐานจิตร่วมกันค่ะ ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดได้มีสาธุชนรับชมและร่วมพิธีกรรมผ่านทางออนไลน์ ซึ่งต่างก็ลาบปลื้มปีติ