สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


640422_03.jpg

     ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนเมษายน โดยได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19


640422_01.jpg

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน  ที่ผ่านมา ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนเมษายน โดยมีการจัดเตรียมอาหารบูชาข้าวพระไว้อย่างปราณีตงดงาม อีกทั้งได้มีการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ภายในงานได้มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงาน ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส น้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เมื่อใจของทุกท่านผ่องใสดีแล้วจึงเป็นการประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ก่อนที่น้อมถวายผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งเป็นการสั่งสมเสบียงบุญติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอย่างถูกหลักวิชชา หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ส่วนผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนา พร้อมกับระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมในวันนี้


640422_02.jpg

     ซึ่งในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ เพราะคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยม  และประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรัย นอกจากนี้ทุกท่านที่มาในงานยังได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คือ วัดอุณภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อคณะสงฆ์ รวมทั้งสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้