สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานบ้านหมี่ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 

ธุดงคสถานบ้านหมี่ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 


640422_11.jpg

      คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดลพบุรี และใกล้เคียง ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระ ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 


640422_12.jpg

           ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี คณะกัลยาณมิตร ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญพิธีบูชาข้าวพระเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา โดยภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำขอขมาพระรัตนตรัย จากนั้นได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ด้วยความพร้อมเพรียงกัน สวดออกจากใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล เป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับผู้สวดเอง คนรอบข้าง และยังความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้น  หลายท่านเมื่อสวดแล้วมีความสุข  ทั้งยังเป็นการทบทวนตรึกระลึกนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรพันตำรวจโทประเวทย์  อุไรพันธุ์ และกัลยาณมิตรจงกล  บุญสะอาด เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถา  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ซึ่งพิธีกรรมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ร่วมงานบุญทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
 

640422_10.jpg