สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


640422_15.jpg

     วัดพระธรรมกายนางาโน่  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองบุญขยายวิชชาธรรมกาย ครั้งที่ 164 


640422_17.jpg

       สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตสูตร ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรกมลทิพย์  ทาคามิซาว่า , กัลยาณมิตรสุดใจ เทสุกะ และ กัลยาณมิตรปราณี  ซึชิยะ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญดอกไม้  “บุปผาทิพยมงคล”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตร เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อ ผ่านสัญญาณช่อง GBN


640422_16.jpg

           ส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพผ้าป่ากองบุญขยายวิชชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่น ได้ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งในวันนี้มีเจ้าภาพ 5 คณะ นำผ้าป่ามาร่วมทอดถวาย จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า โดยมีกัลยาณมิตรกมลทิพย์ ทาคามิซาว่า และกัลยาณมิตรสุดใจ เทสุกะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,ส่วนพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม โดยกัลยาณมิตรสุนิสา ทาเคชิเงะ และกัลยาณมิตรพิมพรรณ โจวโนะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ด้านกัลยาณมิตรศรีไสว การะเกตุ นำกล่าวคำอธิษฐานจิต นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีกัลยาณมิตรดวงฤดี คานามารุ และกัลยาณมิตรศรีไสว การะเกตุ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้สาธุชนก็ได้รับฟังปกิณกะธรรม ศึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้ผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านได้รับชม และร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆ กัน