สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


640430_29.jpg

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 

640430_28.jpg

     ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่พระอาจารย์คำสาย อินทปัญญา จะได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่า จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรยุพิน กัลยาณมิตรดิเรก ธรรมปรีชา, กัลยาณมิตรดารา กัลยาณมิตรประกฤต ศุภพิโรจน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย 


640430_27.jpg

      ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรกฤต กัลยาณมิตรวาสินี อายุสุข เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายคิลานเภสัชแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ ได้แสดงธรรม เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญ สร้างบารมี   ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดได้มีสาธุชนรับชมและร่วมพิธีกรรมผ่านทางออนไลน์ จำนวนหลายท่าน