สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บรรพชาหลังเปลี่ยนศาสนา

บรรพชาหลังเปลี่ยนศาสนา

เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ วัดพุทธเอาส์บวร์ก ประเทศเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระ ทอดผ้าป่า และบรรพชาสามเณรขึ้น เริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับเมืองไทย จากนั้นร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลฯ จันทิรา แอลิช เป็นประธาน ภาคบ่าย หลังจากปฏิบัติธรรมและรับฟังโอวาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย จากประเทศไทยแล้ว ได้จัดพิธีบรรพชาให้สามเณรศิริวัฒน์ ทับพยุง ซึ่งอดีตเคยนับถือศาสนาอิสลาม แม้มารดาและพี่ชายจะยังนับถือศาสนาอิสลาม ก็ยินดีอนุญาตการบรรพชา น้ำตาของมารดาไหลรินอาบแก้ม ด้วยความปีติตื้นตันใจตั้งแต่เริ่มขลิบผมลูกชาย และเมื่อลูกขอขมา พิธีเสร็จสิ้นลงท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการของเหล่ากัลยาณมิตรและคณะญาติมิตรทั้งชาวไทยและชาวเยอรมัน