สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๕๒

                                   

 
 
     
  

          เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๕๒ ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภาคเช้ามีพิธีตักบาตร ภาคสายมีพิธีมอบรางวัลการสอบ World-PEC แด่พระภิกษุ ครั้งที่ ๑ และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๒๑ จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ในวันเดียวกันนี้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายเป็นตัวแทนพุทธบริษัท ๔ นำอาหารที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทยถวายแด่เจ้าอาวาสทุกวัด รวมทั้งมอบแก่ประชาชน ทหาร ตำรวจใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จำนวน ๓ คันรถสิบล้อ