สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์


640608_20.jpg

         ภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรัย และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายมตกภัตตาหาร ซึ่งประธานนำกล่าว คณะที่ 1 ได้แก่     กัลยาณมิตรศรีวิไล อัมคา -กัลยาณมิตรบัววร มณีวรรณ ส่วนคณะที่ 2 พระไชยะสอน ธีรนนฺโท เป็นประธาน พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีถวายคิลานเภสัช ซึ่งผู้แทนนำกล่าว ได้แก่กัลยาณมิตรสิงห์-กัลยาณมิตรบุญมา-กัลยาณมิตรมาลิษา-กัลยาณมิตรจอร์แดน-กัลยาณมิตรเอมิลี่ ไซยสงคราม พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทถวายพรพระ, ส่วนตัวแทนประธานนำกล่าวก็ได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ โดยคณะประธานและผู้มีบุญที่อยู่ทางบ้านได้ส่งใจมาร่วมถวาย ด้วยความเบิกบานใจ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญที่จะได้ร่วมกันสร้างต่อไป 

         ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชา และนำปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังได้นำอธิษฐานจิตประจำวัน และ แผ่เมตตา พร้อมทั้งได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีต่อไป  ก่อนที่จะได้พิธีกรรมสวดพระอภิธรรม พระไชยะสอน ธีรนนฺโท อายุ 35 พรรษา 10 โดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ผ่านระบบ zoom