สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดบูชาข้าวพระ 

ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดบูชาข้าวพระ 


640608_22.jpg

           คณะสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกัลยาณมิตร ร่วมบูชาข้าวพระ ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง GBN


640608_21.jpg

         เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกัลยาณมิตร ได้ร่วมบูชาข้าวพระ ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง GBN ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส รองรับงานบุญ ก่อนที่จะร่วมบูชาข้าวพระ ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยการบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้