สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์จ.ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย  มอบอาหารปรุงสุกใหม่แก่รพ.สนาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะสงฆ์จ.ปทุมธานี ร่วมกับวัดพระธรรมกาย  มอบอาหารปรุงสุกใหม่แก่รพ.สนาม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


640608_23.jpg

   คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่ ให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

        เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมรักษา และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่เป็นสาธารณสงเคราะห์ ด้วยความห่วงใย ส่งแรงใจช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางโรงครัวของวัดพระธรรมกาย ได้จัดทำสดใหม่ทุกวัน วันละ 400 กล่อง ตั้งแต่วันที่ 10-24 พฤษภาคม 5,600 กล่อง , วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 8 มิถุนายน 5,600 กล่อง, รวมทั้งสิ้น 11,200 กล่อง และในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาชิต  ฐานชิโต   เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี เป็นผู้แทนคณะสงฆ์มอบให้กับนายนิติชัย  วิริยานนท์  นายอําเภอคลองหลวง เป็นผู้แทนรับมอบ 


640608_24.jpg

       โดยตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2563 นั้น การดูแลพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน รวมถึงคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีส่วนสําคัญยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนอย่างตลอดต่อเนื่อง และยังคงให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันต่อไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นโรคภัยระบาดโควิด-19ไปพร้อมๆกัน