สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์


640608_27.jpg

    วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่านระบบZoom พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย


640608_26.jpg

        วันเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่าน เวลา 04.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทางวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่านระบบZoom พร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทย โดยเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญต่างพร้อมใจกันสวมสุดขาวมาร่วมสวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนาด้วยใจที่ผ่องใสปลื้มปีติในบุญ พร้อมกับประกอบพิธีบูชาข้าว และเป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์


640608_25.jpg

       ในขณะนี้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางการอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 40 คน จึงมีการจัดบูชาข้าวพระทั้งที่วัดและที่บ้านผ่านระบบ Zoom แต่ทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมงานบุญด้วยความปลื้มปีติใจ เพราะบุญบูชาข้าวพระมีอานิสงส์ผลบุญจะนับจะประมาณ และ 1 เดือนมีเพียงครั้งเดียว ที่เราจะได้มากลั่นกายวาจาใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกัน พร้อมทั้งบูชาด้วยดอกไม้ของหอม อาหารหวานคาวอันประณีต น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า