สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์


640904_08.jpg

วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และปฏิบัติธรรมร่วมกัน


640904_07.jpg

     ภายในงานเมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี ก็ได้นำบูชาพระรัตนตรัย นำอาราธนาศีล พร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่น กาย วาจา ใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จากนั้นเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลแก่ กัลยาณมิตรพวงมณี แหวนวงสด โดยคณะญาติมิตร และสาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
 

640904_06.jpg

       นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่า โดยมีประธานนำกล่าว 2 คณะ ประกอบด้วย คณะที่ 1 กัลยาณมิตรเจ้าลำพูนศรี แหวนวงสด ณ จำปาสัก และกัลยาณมิตรเดชดารา แหวนวงสด ส่วนคณะที่ 2 ได้แก่กัลยาณมิตรรุ่งนภา Droyerre อ่อนสะอาด และกัลยาณมิตรชะเอม Duru บามขุนทด ส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยกัลยาณมิตรเซลิน - กัลยาณมิตรเซซิล โฮออง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายกองบุญต่างๆ พร้อมทั้งรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากคณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


640904_05.jpg