สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจวัตรพระธรรมยาตรา โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10

กิจวัตรพระธรรมยาตรา
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10

 

650113_42.jpg

    พระธรรมยาตรา ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 10 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" (ออนไลน์) น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ได้เริ่มธรรมยาตราวันแรกแล้ว เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา


650113_41.jpg

      โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 "รักษ์บวร รักษ์ศีล 5" ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มต้นเดินธรรมยาตราในปีนี้ โดยระยะทาง 5.15 กิโลเมตร ได้ธรรมยาตราออกจากสภาธรรมกายสากล ธรรมยาตราสู่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) วัดพระธรรมกาย  จังหวัดปทุมธานี และการเดินธรรมยาตราในวันแรก เพื่อระลึกนึกถึงอนุสรณ์สถานลำดับที่ 1 อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี โลตัสแลนด์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ


650113_40.jpg

      และเป็นอีกหนึ่งวันแห่งการรอคอยของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ในการสั่งสมบุญใหญ่ สร้างบารมี ต้อนรับพระธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ด้วยการออนไลน์ ออนบุญ ออนซูมด้วยใจใสๆ ที่ปลื้มปีติในบุญอย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนทุกท่านได้มาต้อนรับพระธรรมยาตราเดินบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) พระผู้ปราบมารในพื้นที่จริง กระแสธารแห่งบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างเต็มที่ และภาพการเดินธรรมยาตราในครั้งนี้ เป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามของพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง โดยช่วงระหว่างธรรมยาตรา จะมีเสียงสาธุการตลอดเส้นทางที่พระธรรมยาตราได้ธรรมยาตรา จากพุทธศาสนิกชนที่ร่วมอนุโมทนาบุญทางออนไลน์ผ่านระบบZOOM ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก และได้ฉายขึ้นจอ LED ขนาดใหญ่ เป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปีติใจเป็นอย่างยิ่ง


650113_39.jpg

      สำหรับกิจวัตรพระธรรมยาตราในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความศักดิสิทธิ์ สงบ เสงี่ยม สง่างาม นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ซึ่งทุกรูปมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะก้าวสู่การศึกษาชีวะประวัติอันงดงามของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เพื่อจะได้น้อมนำข้อวัตรปฏิบัติอันดีงามของท่าน มาเป็นแบบแผน และนำมาประพฤติปฏิบัติตนฝึกฝนอบรมตนเพื่อเป็นพระแท้ ประกาศยอยกพระพุทธศาสนา และเป็นเนื้อนาบุญให้แก่พุทธศาสนิกชน เป็นภาพประวัติศาสตร์อันงดงามบนเส้นทางการเดินธรรมยาตราของพระธรรมยาตรา โปรยด้วยดอกไม้หลากสี ที่สวยและงดงามเป็นอย่างยิ่ง เป็นภาพสะท้อนถึงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่ได้ส่งใจผ่านมาทางออนไลน์ระบบZOOM เป็นภาพมหาสิริมงคลแห่งดวงตา เป็นภาพมหาสิริมงคลแห่งดวงใจ และเป็นภาพมหาสิริมงคลแห่งชีวิตเป็นอย่างยิ่งให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ที่ได้ร่วมต้อนรับพระธรรมยาตราและร่วมอนุโมทนาบุญทางออนไลน์ระบบ ZOOM


650113_38.jpg