สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สาธุชนทั่วโลกถวายการต้อนรับพระธรรมยาตรา ​​​​​​​น้อมใจไปสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตคลองลัดบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม 

สาธุชนทั่วโลกถวายการต้อนรับพระธรรมยาตรา
น้อมใจไปสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตคลองลัดบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม 


650113_52.jpg

        วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายกล่าวว่า พระภิกษุในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 เดินธรรมยาตราน้อมใจไปสถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิต คลองลัดบางนางแท่น จังหวัดนครปฐม เริ่มจากลานธรรม หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ แล้วเลี้ยวขวา เดินรอบมหารัตนวิหารคด และกลับมาสิ้นสุด ณ ลานธรรม หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ รวมระยะทาง 4.65 กิโลเมตร มีผู้แทนสาธุชนถวายการต้อนรับตลอดเส้นทาง พร้อมพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมอนุโมทนาถวายการต้อนรับผ่าน ZOOM 


650113_51.jpg

      ทั้งนี้ตลอดเส้นทางธรรมยาตรามีการโปรยกลีบดอกไม้ดอกไม้ และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ ต้นพิทูเนีย, ต้นผีเสื้อ, ต้นสร้อยไก่, ต้นเทียนฝรั่ง, ต้นมากาเรต, ต้นเฟื่องฟ้า ฯลฯ รวม 2,220,000 ต้น เป็นการถวายการต้อนรับพระสงฆ์ ถวายเป็นพุทธบูชา เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มออกซิเจนในบริเวณวัด เป็นการปรับภูมิทัศน์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเป็นอารามประพฤติปฏิบัติธรรม


650113_50.jpg

        “สำหรับโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 10 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ จัดโดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, องค์การพุทธโลก (พล), วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่ายชาวพุทธกว่า 30 องค์กร ภายใต้มาตรการ Covid Free Setting ระหว่างวันที่ 2 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยสามารถร่วมกิจกรรมธรรมยาตราได้ที่ www.zoom072.com Meeting id : 89283989294 Passcode : 072 หรือ ห้อง ZOOM ที่ท่านคุ้นเคย โดยผู้ร่วมงานจะได้พระของขวัญรุ่น “รวย รอด ปลอดภัย มีชัยชนะ” และเกียรติบัตรออนไลน์เป็นที่ระลึกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-831-1234”พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว


650113_49.jpg

650113_48.jpg