ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2565

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา
ประจำปี พุทธศักราช 2565
อบรมระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 16 ตุลาคม พ.ศ.2565
ณ ไซต์อบรม วัดพระธรรมกาย 

 

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2565 อบรมระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 16 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ ไซต์อบรม วัดพระธรรมกาย


กำหนดการ

เปิดโครงการ  วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2565 ลงทะเบียน 13.00 น. ณ วิหารคด คอร์ 27

พิธีบรรพชา  วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

อุปสมบท วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

วันเข้าพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

จบโครงการ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2565

 

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
Line ID : @321ygsjr
สอบถามโทร. 089-754-8925, 086-755-0822

 

"บวช" 
ทดแทนพระคุณบิดามารดา
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และนิพพาน
ให้กับตนและทุกคนในโลก

 

คุณสมบัติผู้สมัครทั้ง 2 โครงการ

1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ครบ 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ก่อนเข้าโครงการ

2. เป็นชายแท้ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ 20-50 ปี 

3.ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

4.ผ่านการสัมภาษณ์ และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

5.เป็นผู้มีความพฤติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

6.สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

7.เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร

8. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน
โรคจิตประสาท โรคหอบหืด *ต้องผ่านการตรวจร่างกายในวันที่กำหนด

9.ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ชม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป

10.แพ้อาหารหรือยาชนิดใดให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

11.ไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก

12.มีคุณสมบัติการบวชตามกฎมหาเถรสมาคม

 

วิธีการสมัครและสัมภาษณ์

1. ติดต่อขอรับเอกสารใบสมัคร ทางไลน์โครงการ

2. เตรียมหลักฐานการสมัคร

    - รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

    - สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา 1 ชุด

    - ใบรับรองการอุปสมบท (โครงการที่เคยเข้าอบรม)

    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับรอง 1 ชุด

    - หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ครบ 2 เข็ม
      และมีหลักฐานตรวจ ATK 72 ชม. ก่อนเข้าโครงการ

3. รวมรวมเอกสาร หลักฐานการสมัครและใบสมัคร ส่งทางไลน์โครงการ 

4. นัดวันสัมภาษณ์ ผ่านทางวิดีโอคอล

 

สิ่งของที่ใช้

1. ชุดสีขาวล้วน 2 ชุด

2. เสื้ออุบาสกแขนสั้น 

3. ชุดภาคสนาม (กางเกงขายาว)

4. รองเท้าแตะ (แบบสวมและสีน้ำตาลเท่านั้น)

5. ขาสั้นสำหรับอาบน้ำ

6. ขาประจำตัว

 

สิ่งที่ห้ามใช้

1. หนังสืออ่านเล่น

2. อาหาร เครื่องดื่ม

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4. ของมีค่า

5. อาวุธอันตราย

6. ยาเสพติดทุกชนิด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล