ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ แกะถ่าน Led

วันที่ 22 พค. พ.ศ.2565

เชิญชวนสาธุชนมารับบุญ แกะถ่าน Led 

เวลา 13.30-17.30 น.
ณ วิหารคด 8 และวิหารคด 31

วันที่ 16-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
(เส้นทางเข้าออกประตู 12)

650522_04.jpg
เกณฑ์ ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม หรือตรวจ ATK 72 ชั่วโมง 
*หากรู้สึกไม่สบาย งดมารับบุญค่ะ*

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล