ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายภัตตาหาร และปล่อยสรรพสัตว์ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2565

พิธีถวายภัตตาหาร และปล่อยสรรพสัตว์ออนไลน์ 
ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ 
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามผู้ปสง.บุญที่ท่านสังกัด หรือโทร. 094-491-9916, 097-169-6455
 

พิธีถวายภัตตาหาร และปล่อยสรรพสัตว์ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล