ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

5 บุญใหญ่ในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย 6 มีนาคม 2566

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2566

5 บุญใหญ่ในวันมาฆบูชา
53 ปี วัดพระธรรมกาย
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

พิธีตักบาตร, พิธีบูชาข้าวพระ,
พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก,
พิธีเวียนประทักษิณและจุดมาฆประทีป, พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


660304_02.jpg

5 บุญใหญ่ในวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 

ภาคเช้า พิธีตักบาตร ศูนย์กลางถ่ายทอดสด ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์
            06.20 น. - คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 จบ
            06.40 น. - ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี
            07.15 น. - คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาต
            08.00 น. - เสร็จพิธีภาคเช้า

ภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระ / พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
            08.30 น. - คณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1 จบ
            09.30 น. - ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี
            10.45 น. - พิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้า
                          - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร
            11.00 น. - เสร็จพิธีภาคสาย

ภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม / พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจําทิศตะวันออก ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
            12.15 น. - รายการสู้ต่อไป ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ GBN และ Zoom
            13.30 น. - ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี
            14.05 น. - พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า
            15.15 น. - เสร็จพิธีภาคบ่าย

ภาคค่ำ พิธีเวียนประทักษิณ / พิธีจุดมาฆประทีป ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ 
            17.30 น. - คณะสงฆ์และเจ้าภาพ พร้อมบริเวณศูนย์กลางพิธี
            18.00 น. - ประธานสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี / จุดไฟฤกษ์
            18.50 น. - คณะสงฆ์และตัวแทนเวียนประทักษิณ
            19.30 น. - เปิดไฟล์เสียงนำนั่งสมาธิ / นำอธิษฐานโคมมาฆประทีป
            20.00 น. - เสร็จพิธีภาคค่ำ

พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,170,001,250 จบ ณ ศูนย์กลางพิธีมหารัตนวิหารคด
            20.15 น. เป็นต้นไป  
(กำหนดการฉลองชัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นกับยอดสวดที่ส่งเข้ามา)
                          - สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5,170,001,250 จบ
                          - ประธานสงฆ์อ่านโอวาท
                          - ประธานสงฆ์กล่าวเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ ย่ำระฆัง
                          - คณะสงฆ์สวดชยันโต 1 จบ / เปิด MV
                          - ประธานสงฆ์อ่านโอวาท / สวดมนต์บทธัมมจิกกัปปวัตตนสูตร 1 จบ ประธานสงฆ์อ่านโอวาท / ประกาศเป้าต่อไป
                          - ประธานสงฆ์ให้พร
                          - เสร็จพิธี

           

สามารถรับชมออนไลน์ได้ที่ youtube.com / gbnuslive / Facebook.com / gbnus / www.zoom072.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-831-1000

 


หมายเหตุ :  มีการบันทึกภาพนิ่งและวีดีโอตลอดพิธีกรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล