ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการพิธีบรรพชา โครงการบรรพชาสามเณร ๕,๐๐๐ รูป ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2566

กำหนดการพิธีบรรพชา
โครงการบรรพชาสามเณร ๕,๐๐๐ รูป (ภาคฤดูร้อน)

โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์
(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์
ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันเสาร์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

***********************
 

กำหนดการพิธีบรรพชา โครงการบรรพชาสามเณร ๕,๐๐๐ รูป ณ วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


พิธีภาคเช้า พิธีเวียนประทักษิณ และพิธีวันทาเจดีย์ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
     ๐๖.๔๐ น. พิธีเวียนประทักษิณ
     ๐๗.๐๕ น. ตัวแทนนาคจุดเทียนธูปบูชามหาธรรมกายเจดีย์
     ๐๗.๑๕ น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคสาย พิธีขอบรรพชา และพิธีคล้องอังสะ ณ สภาธรรมกายสากล
     ๐๘.๒๐ น. ธรรมทายาทพร้อมในพื้นที่ประกอบพิธีขอบรรพชา
     ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ พระอุปัชฌาย์มาถึงศูนย์กลางพิธี
     ๐๙.๑๕ น. พิธีขอบรรพชา
     ๑๐.๐๐ น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย พิธีขอสรณคมน์ และศีล, พิธีขอนิสสัย ณ สภาธรรมกายสากล
     ๑๒.๓๐ น. นาคธรรมทายาท เคลื่อนขบวนเข้าสู่สภาธรรมกายสากล
     ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ พระอุปัชฌาย์มาถึงศูนย์กลางพิธี
                    (เริ่มพิธีขอสรณคมน์ และศีล, พิธีขอนิสสัย)
     ๑๔.๓๐ น. เสร็จพิธีขอสรณคมน์ และศีล, พิธีขอนิสสัย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล