ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 162

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2566

เชิญร่วมพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 162
พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 127
และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 162 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ร่วมกิจกรรม Online
www.zoom072.com
www.gbnus.com

สอบถามเพิ่มเติม 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล