ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11รูป

วันที่ 18 พค. พ.ศ.2566

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11รูป
วันวิสาขบูชา VISAKHA PUJA DAY
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566
ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11รูป วันวิสาขบูชา VISAKHA PUJA DAY วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

สอบถามเพิ่มเติม
085-163-0620
ID: SUCHAYO072

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล