ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2566

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

•••••••••••••••••••••••••••

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

กำหนดการ

09.30 น. พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

13.30 น. พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน ครั้งที่ 2

17.00 น. พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์ฯ จากถนนข้างห้องแก้วฯ 1 ถึง มหาวิหารคุณยายฯ
               เวียนประทักษิณ รอบโบสถ์พระไตรปิฎก 3 รอบ

19.00 น. พิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์ฯ ณ มหาวิหารคุณยายฯ

19.30 น. เสร็จพิธี

 

สอบถามผู้ประสานงานที่สังกัด หรือโทร 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล