ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญ พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2566

กำหนดการงานบุญ
พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

กำหนดการงานบุญ พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิธีภาคเช้า ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ
    06.20 น. พิธีตักบาตร
    08.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคสาย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
    09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
    10.45 น. - พิธีกล่าวคำถวายอาคาร 115 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
                  - พิธีกล่าวค่าถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
    11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล
    13.30 น. สัมมนาพิเศษ โดย พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข และพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท
    14.45 น. พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย / ปฏิบัติธรรม / อธิษฐานจิต
    15.45 น. ท่านประธานสงฆ์ อ่านโอวาท
    16.45 น. เสร็จพิธี

660930_02.jpg

สอบถาม 02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล